Met gezag! Agressie tegen werknemers met een publieke taak: inzicht en uitzicht

 


hufterDeze studie biedt zicht op de aard en achtergronden
van agressie en geweld tegen publieke functionarissen.
De positie van deze gezagsdragers is in veel
opzichten onzeker en lastig geworden. Mogelijk zien zij
meer door de vingers en vertonen zij
vermijdingsgedrag. Daardoor kan de verwachting van
fair optreden en vreedzame sociale omgang op straat
in de knel komen.

Het programma Veilige Publieke Taak tracht die
tendens tegen te gaan, maar – zo wordt in dit boekje
betoogd – de mogelijkheden om dat via maatregelen
in eigen organisaties en een stringentere
strafrechtelijke aanpak te bewerkstelligen, zijn
slechts beperkt. Ook van handreikingen en protocollen
is in de praktijk weinig te verwachten. De aanpak
van agressie en geweld is primair een
maatschappelijke opdracht. Daartoe behoren het
versterken van mentale weerbaarheid en een herwaardering van gezag. Van het publiek wordt een grotere vertrouwdheid met geëngageerde conflictafwikkeling gevraagd.

PDF - Inhoudsopgave

PDF - Complete tekst

PDF - NRC Opinie