Recente Nederlandstalige boeken

 

- Met gezag! Agressie tegen werknemers met een publieke taak: inzicht en uitzicht, Den Haag: Boom / Lemma, 1-95.

Meer info

PDF - Complete tekst

- Frontlijnwerk met potentie. Buurtveiligheidsteams in Amsterdam, Den Haag: Boom Lemma, 1-87

PDF - Complete tekst

- Participatie en vertegenwoordiging. Burgers als trustees, Amsterdam: Pallas, 2012, pp. 1-134 - (met M. Becker en T. Eikenaar).

Meer info

PDF - Complete tekst

- Wat een hufter! Ergernis, lichtgeraaktheid en maatschappelijke verruwing, Amsterdam: Boom, 2010, pp. 1-188

Meer info en PDF

- De sociale cohesie voorbij. Actieve burgers in achterstandswijken, (met N. Toenders), Amsterdam: Pallas, 2010, pp. 1-272.

Meer info

PDF - Complete tekst

- De politie en haar opdracht: de kerntakendiscussie voorbij, (met J. Terpstra en L. Gunther Moor), Apeldoorn/Antwerpen: Maklu, 2010, pp. 1-254

Meer info

Inhoudsopgave

- Mondig tegen elke prijs. Het vrije woord als fetisj. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2008, pp. 1-61.

Meer info en PDF

- Symbolen van orde en wanorde. Broken windows policing en de bestrijding van overlast en buurtverval, Den Haag: Reed Business (serie Politie en Wetenschap), 2008, pp. 1-151

Meer info

PDF - Eerste vijf hoofdstukken

- Lexicon van de ethiek, (met o.a. M. Becker), Assen: Van Gorcum 2007, pp. 1-375.

Meer info

- Godslastering, discriminerende uitingen wegens godsdienst, en haatuitingen, (met H. Sackers en J-P. Wils), Den Haag WODC Onderzoek en beleid 248, 2007, pp. 1-281.

Meer info

PDF - Complete tekst

- Rituelen van beraadslaging. Reflecties over burgerbestuur en burgerberaad. Amsterdam University Press, 2006, pp. 1-174.

Meer info

PDF - Complete tekst

- Beledigd in Amsterdam. Verbaal geweld tussen politie en publiek. Kluwer: Deventer 2005, pp. 1-159.

PDF - Eerste hoofdstuk