Welkom

 

Bas van Stokkom is socioloog en auteur van meer dan twintig boeken. Hij verricht onderzoek op het grensvlak van ethiek, criminologie en de bestuurswetenschappen. Tot de thema’s die in zijn onderzoek aan bod komen behoren burgerschap en lokale veiligheidszorg, politie, conflictbemiddeling, herstelrecht en sanctietheorieën. Steeds gaat het om studie van de kansen en knelpunten van sociale zelfredzaamheid. De auteur is verbonden aan het Criminologisch Instituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit en aan de afdeling bestuurswetenschappen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

bas